Wettelijke informatie

 

  • Identificatie: Hesperide, besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam: “The Legal House”)
  • Zetel: Lippelostraat 58, 1840 Malderen (België)
  • Ondernemingsnummer: 1004.299.891
  • RPR – Brussel
  • BTW: BE1004.299.891
  • Zichtrekening: BE33 7310 5723 7146
  • Derdenrekening: BE28 7350 5655 4220